Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (II)

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (II)