Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 lat pozostających bez pracy w powiecie mrągowskim (V)

Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 lat pozostających bez pracy w powiecie mrągowskim (V)