AKTYWIZACJA Z SENSE(m) – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku od 30 lat z obszarów o wysokiej stopie bezrobocia w województwie pomorskim.

AKTYWIZACJA Z SENSE(m) – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku od 30 lat z obszarów o wysokiej stopie bezrobocia w województwie pomorskim.