Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (II)

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (II)