Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (III)

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (III)