Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie nowotomyskim (II)

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie nowotomyskim (II)