Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (III)

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (III)