Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (IV)

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (IV)