Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (III)

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (III)