Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (III) (1)

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (III) (1)