Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim (III)

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim (III)