Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (II)

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie siemiatyckim (II)