Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnieniekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nowosolskim (2017)

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnieniekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nowosolskim (2017)