Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy z powiatów nowosądeckiego i limanowskiego

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy z powiatów nowosądeckiego i limanowskiego