Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Olsztyn w 2017/2018 roku

Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Olsztyn w 2017/2018 roku