Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób z trenu Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn

Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób z trenu Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn