Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska

Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska