Aktywny Dzierzgoń – Usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Aktywny Dzierzgoń – Usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.