Aktywny start” – program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Świdnickiego

Aktywny start” – program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Świdnickiego