Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności jest jest istotnym wymogiem formalnym, który musi spełniać strona internetowa, aby spełnić wymogi dostępności.
Technicznie rzecz biorąc, Deklaracja dostępności jest po prostu dokumentem, do którego sporządzenia i udostępnienia w sposób cyfrowy zobowiązuje podmiot publiczny Ustawa. Deklaracja informuje osoby niepełnosprawne o tym, czego – w zakresie dostępności – mogą się spodziewać korzystając z danej witryny bądź aplikacji.

Co musi zawierać Deklaracja dostępności

Elementy, które Deklaracja dostępności musi zawierać, zostały opisane w sekcji 1 Załącznika do do decyzji wykonawczej 2018/1523. Poza tym, mus ona zawierać następujące informacje:

  • datę publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej,
  • datę ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji;
  • informację lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej;
  • dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym;
  • informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji;
  • informację o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych;
  • informację o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku;
  • link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej;
  • informację o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej;
  • link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Virtuologic, jako składową Audytu dostępności witryny, ale także jako niezależną usługę – oferuje Państwu sporządzenie oraz pomóc w opublikowaniu Deklaracji Dostępności.

Virtuologic, jako składową Audytu dostępności witryny, ale także jako niezależną usługę - oferuje Państwu sporządzenie oraz pomóc w opublikowaniu Deklaracji Dostępności.