Audyt dostępności gdy zamawiasz nową stronę…

Audyt dostępności gdy robisz nową stronę...

Stworzenie nowej strony to spore przedsięwzięcie. W jednostkach publicznych wiąże się z najczęściej przeprowadzeniem postępowania wyboru wykonawcy. A gdy jest już wybrany – trzeba przebrnąć przez wszystkie ustalenia, zaprojektować strukturę, wygląd, wprowadzić treści… To także często znaczny wydatek. Warto więc przed odbiorem prac i zapłatą upewnić się, że nowa strona spełnia wszystkie prawne wymogi w zakresie dostępności, aby uniknąć kary finansowej, problemów i ponownych wydatków. Najlepszym sposobem jest przeprowadzenie audytu witryny.
Przeprowadzona przez niezależnych specjalistów analiza, zakończona szczegółowym raportem pozwoli Państwu:

  1. Skutecznie zweryfikować zgodność nowej strony z obowiązującym prawem pod kątem dostępności,
  2. Konkretnie i rzeczowo rozmawiać z wykonawcą o elementach, które należy poprawić,
  3. Wyeliminować ryzyko, że nowa strona nie będzie spełniać wymagań w zakresie dostępności,
  4. Uniknąć dodatkowych kosztów (np. konieczność przeprowadzenia nowego postępowania na dostosowanie strony).

Oferujemy Państwu wykonanie kompleksowego audytu, sprawdzającego zgodność nowej strony z wymaganiami standardu WCAG 2.1 (poziom A, AA bądź AAA). Audyt kończy się kompleksowym raportem stwierdzającym zgodność, bądź wskazującym elementy do poprawy.