Czas na zmiany – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu gminy Janowa Podlaskiego

Czas na zmiany – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu gminy Janowa Podlaskiego