Działania na rzecz zwiększania zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – rozwój Centrum Integracji Społecznej Promyk w Potęgowie

Działania na rzecz zwiększania zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – rozwój Centrum Integracji Społecznej Promyk w Potęgowie