Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD „Gmin Powiatu Świeckiego” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-209/18; Nr konkursu nadany przez LGD: I/RPO/EFRR/2018]

Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD „Gmin Powiatu Świeckiego” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-209/18; Nr konkursu nadany przez LGD: I/RPO/EFRR/2018]

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-209/18 (nr...

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-209/18 (nr…