Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020. [Numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-250/19; Nr konkursu nadany przez LGD: 2/2019]

Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020. [Numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-250/19; Nr konkursu nadany przez LGD: 2/2019]

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu:...

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu:…