Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-206/18; Nr konkursu nadany przez LGD: 8/2018]

Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-206/18; Nr konkursu nadany przez LGD: 8/2018]

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu:...

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu:…