Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD „Ziemia Gotyku” w ramach Działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-163/18; Numer konkursu nadany przez LGD: 7/2018]

Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD „Ziemia Gotyku” w ramach Działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-163/18; Numer konkursu nadany przez LGD: 7/2018]

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-163/18 (nr konkursu w ramach LGD:...

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-163/18 (nr konkursu w ramach LGD:…