Informacja o naborze ogłoszonym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18; Numer konkursu nadany przez LGD: 3/2018]

Informacja o naborze ogłoszonym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18; Numer konkursu nadany przez LGD: 3/2018]

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18 (nr...

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18 (nr…