IT szansą dla pozostających bez zatrudnienia na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy

IT szansą dla pozostających bez zatrudnienia na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy