KARIERA OD ZERA! – program wspierania osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy i defaworyzowanych na wielkopolskim rynku pracy

KARIERA OD ZERA! – program wspierania osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy i defaworyzowanych na wielkopolskim rynku pracy