KIERUNEK PRZEMIANA – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa

KIERUNEK PRZEMIANA – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa