Kierunek zmiany wspierający osoby wykluczone społecznie.

Kierunek zmiany wspierający osoby wykluczone społecznie.