Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru powiatu nowosądeckiego

Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru powiatu nowosądeckiego