Kompleksowy program reintegracji i aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców Gminy Chocz, Czermin oraz Nowe Miasto nad Wartą

Kompleksowy program reintegracji i aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców Gminy Chocz, Czermin oraz Nowe Miasto nad Wartą