Kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej mieszkańców subregionu konińskiego

Kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej mieszkańców subregionu konińskiego