Konkurencyjni – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

Konkurencyjni – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia