Lubuski Instytut Rozwoju Kariery – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z grupy NEET

Lubuski Instytut Rozwoju Kariery – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z grupy NEET