Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3 – 4 letnich.

Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3 – 4 letnich.