Młodzi Gniewni – integracja społeczno – zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu

Młodzi Gniewni – integracja społeczno – zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu