MONAR24-od uzależnienia do niezależności-kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie-podopiecznych Monaru.

MONAR24-od uzależnienia do niezależności-kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie-podopiecznych Monaru.