MOTYWATOR – aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych

MOTYWATOR – aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych