NA FALI KU KARIERZE – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim.

NA FALI KU KARIERZE – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim.