Nabór w programie Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Nabór w programie Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.08.2018 do 31.10.2018 Nabór w obszarach: Promocja kultury lokalnej i historii Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu Brak Miejsce składania wniosków Wspólny Sekretariat Techniczn..

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.08.2018 do 31.10.2018

Nabór w obszarach:

 1. Promocja kultury lokalnej i historii
 2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Brak

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

ul. Domaniewska 39 A

02-672 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wersja elektroniczna i papierowa wysyłane do Wspólnego Sekretariatu Technicznego

Generator wniosków jest dostępny na stronie internetowej programu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • władze lokalne i regionalne
 • instytucje centralne odpowiedzialne w imieniu władz regionalnych i lokalnych za realizację zadań publicznych
 • organizacje pozarządowe i non profit (także organizacje międzynarodowe)
 • organizacje lokalne (w tym sieci współpracy) zaangażowane w regionalną współpracę i integrację
 • organizacje edukacyjne, kulturalne, badawcze i naukowe
 • regionalne oddziały straży granicznej, jednostki ratownicze
 • euroregiony

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Działania nieinwestycyjne promujące współpracę, nawiązywanie nowych transgranicznych kontaktów i budowanie sąsiedzkich relacji, wymianę doświadczeń, a także inicjatywy społeczne związane z lokalną kulturą i historią oraz dziedzictwem naturalnym.
 2. Transgraniczne wydarzenia takie jak: warsztaty i festiwale artystyczne oraz folklorystyczne promujące historię i kulturę regionu, szkolenia, wymiana personelu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów są podane w Podręczniku naboru (rozdział 3.).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla projektu: 20-60 tys. euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5,2 mln euro

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu znajduje się na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w załączniku nr 1 do Podręcznika naboru.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w załączniku nr 6 do Podręcznika naboru.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze są opisane w rozdziale 3.6 Podręcznika naboru.

Pytania i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Linki

Strona programu Polska – Białoruś – Ukraina