Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe „Przed-szkółka” w Opolu tworzy 32 nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe „Przed-szkółka” w Opolu tworzy 32 nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3