„Od diagnozy potrzeb do podjęcia zatrudnienia – projekt aktywizacyjny dla osób po 30 roku życia.”

„Od diagnozy potrzeb do podjęcia zatrudnienia – projekt aktywizacyjny dla osób po 30 roku życia.”