Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Józefowie drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu otwockiego

Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Józefowie drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu otwockiego