Po prostej LINII – od szkolenia do podjęcia zatrudnienia. Wsparcie edukacyjno-zawodowe dla osób w wieku powyżej 29 roku życia

Po prostej LINII – od szkolenia do podjęcia zatrudnienia. Wsparcie edukacyjno-zawodowe dla osób w wieku powyżej 29 roku życia