„Pomoc szyta na miarę!” Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Małopolski posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

„Pomoc szyta na miarę!” Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Małopolski posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności