Pomorskie. 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomorskie. 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 28 stycznia ogłosił nabór na dofinansowanie projektów, które zwiększą możliwość znalezienia stabilnego zatrudnienia lub podwyższenia kompetencji osób młodych (do 29 r.ż.) z województwa pomorskiego, zarówno...

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 28 stycznia ogłosił nabór na dofinansowanie projektów, które zwiększą możliwość znalezienia stabilnego zatrudnienia lub podwyższenia kompetencji osób młodych (do 29 r.ż.) z województwa pomorskiego, zarówno…