Poprawa sprawności fizycznej oraz z dolności do aktywności zawodowej mieszkańców powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i miasta Tarnowa dzięki zwiększeniu świadomości zdrowotnej o kompleksowej rehabilitacji.

Poprawa sprawności fizycznej oraz z dolności do aktywności zawodowej mieszkańców powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i miasta Tarnowa dzięki zwiększeniu świadomości zdrowotnej o kompleksowej rehabilitacji.